KAULAN LIHAKSETSTERNO-
CLEIDOMASTOIDEUS

Origo = lähtökohta

 • Sternum (rintalasta)
 • Clavicula (solisluu)

Insertio = kiinnityskohta

 • Processus Mastoideus (ohimoluun kartiolisäke)

Funktio = toiminto

 • Kohottaa leukaa
 • Kiertää leukaa vastapuolelle

STERNO-
CLEIDO-
MASTOIDEUS
(päännyökkääjä-
lihas)SCALENUS ANTERIOR

Origo = lähtökohta

 • C3 – C6 Processus Transversus

Insertio = kiinnityskohta

 • 1. Costa (kylkiluu)

Funktio = toiminto

 • 1. kylkiluun nostaja

SCALENUS ANTERIOR
(etumainen kylkiluun kannattajalihas)SCALENUS MEDIUS

Origo = lähtökohta

 • C2 – C7 Processus Transversus

Insertio = kiinnityskohta

 • 1. Costa (kylkiluu)

Funktio = toiminto

 • 1. kylkiluun nostaja
 • Kaularangan eteentaivutus
 • Kaularangan sivulletaivutus samalle puolelle
 • Kaularangan kierto vastakkaiselle puolelle

SCALENUS MEDIUS
(keskimmäinen kylkiluun kannattajalihas)SCALENUS POSTERIOR

Origo = lähtökohta

 • C4 – C6 Processus Transversus

Insertio = kiinnityskohta

 • 2. Costa (kylkiluu)

Funktio = toiminto

 • 1. - 2. kylkiluiden nostaja
 • Kaularangan eteentaivutus
 • Kaularangan sivulletaivutus samalle puolelle
 • Kaularangan kierto vastakkaiselle puolelle

SCALENUS POSTERIOR
takimmainen kylkiluun kannattajalihas)