KYYNÄRVARREN LIHAKSETPRONATOR TERES

Origo = lähtökohta

 • Caput Humerale: Epicondylus Medialis Humeri
  (olkaluun sisempi sivunasta)
 • Caput Ulnare: Processus Coronoideus (varislisäke)

Insertio = kiinnityskohta

 • Radiuksen keskikohdan radiaalipinta / lateraalireuna

Funktio = toiminto

 • Kyynärvarren pronaatio
 • Kyynärnivelen flexio

PRONATOR TERES
(kyynärvarren liereä sisäänkiertäjälihas)FLEXOR CARPI RADIALIS

Origo = lähtökohta

 • Epicondylus Medialis Humeri (olkaluun sisempi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

 • 2 Os Metacarpalis Basis (2. kämmenluun tyvi)

Funktio = toiminto

 • Ranteen palmaariflexio (kämmenenpuoleinen koukistus)
 • Kyynärnivelen flexio
 • Kyynärnivelen pronaatio

FLEXOR CARPI RADIALIS
(ranteen värttinäluun puoleinen koukistajalihas)PALMARIS LONGUS

Origo = lähtökohta

 • Epicondylus Medialis Humeri (olkaluun sisempi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

 • Aponeurosis Palmaris (kalvojänne)

Funktio = toiminto

 • Ranteen palmaariflexio (kämmenenpuoleinen koukistus)
 • Kyynärnivelen flexio
 • Aponeurosis Palmariksen jännittäminen

PALMARIS LONGUS
(pitkä kämmenlihas)FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS

Origo = lähtökohta

 • Caput Humero: Epicondylus Medialis Humeri & Processus Coronoideus Ulnae
 • Caput Radiale: Radiuksen anterioinen (etumainen) pinta

Insertio = kiinnityskohta

 • Ossa Digitorum Manus 2 – 5 Phalanx Media (sormien keskijäsenet)

Funktio = toiminto

 • Sormien tyvi- ja keskijäsenten flexio
 • Kyynärnivelen flexio
 • Ranteen palmaariflexio

FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS
(sormien pinnallinen koukistajalihas)FLEXOR CARPI ULNARIS

Origo = lähtökohta

 • Caput Humero: Epicondylus Medialis Humeri
 • Caput Ulnare: Olecranon (kyynärlisäke)

Insertio = kiinnityskohta

 • 5. Os. Metacarpalis basis
 • Os Pisiforme (herneluu)

Funktio = toiminto

 • Ranteen ulnaariflexio
 • Ranteen palmaariflexio

FLEXOR CARPI ULNARIS
(ranteen kyynärluun puoleinen koukistajalihas)BRACHIORADIALIS

Origo = lähtökohta

 • Margo Lateralis Humeri (olkaluun ulompi reuna)

Insertio = kiinnityskohta

 • Processus Styloideus Radii (puikkolisäke)

Funktio = toiminto

 • Kyynärnivelen flexio

BRACHIORADIALIS (olkavärttinälihas)EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS

Origo = lähtökohta

 • Epicondylus Lateralis Humeri (olkaluun ulompi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

 • 2. metacarpaaliluun tyvi dorsaalipinta (kämmenselän puoleinen)

Funktio = toiminto

 • Kyynärnivelen flexio
 • Ranteen dorsaaliflexio
 • Ranteen radiaaliflexio

EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS
(ranteen värttinäluun puoleinen pitkä ojentajalihas)EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS

Origo = lähtökohta

 • Epicondylus Lateralis Humeri (olkaluun ulompi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

 • 3. metacarpaaliluun tyvi dorsaalipinta (kämmenselän puoleinen)

Funktio = toiminto

 • Ranteen dorsaaliflexio
 • Ranteen radiaaliflexio

EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS
(ranteen värttinäluun puoleinen lyhyt ojentajalihas)EXTENSOR DIGITORUM

Origo = lähtökohta

 • Epicondylus Lateralis Humeri (olkaluun ulompi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

 • 2 – 5 Ossa Digitorum Manus Phalanx Basic, Media, Distalis Basis (Sormien 2 -5 kaikkien jäsenten tyvet)

Funktio = toiminto

 • Ranteen dorsaaliflexio
 • Sormien extensio

EXTENSOR DIGITORUM
(sormien ojentajalihas)EXTENSOR DIGITI MINIMI

Origo = lähtökohta

 • Epicondylus Lateralis Humeri (olkaluun ulompi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

 • Pikkusormen dorsaaliaponeurosis (pikkusormen kämmenselänpuoleinen kalvojänne)

Funktio = toiminto

 • Ranteen dorsaaliflexio
 • Ranteen ulnaariflexio
 • Pikkusormen extensio

EXTENSOR DIGI MINIMI
(pikkusormen ojentajalihas)EXTENSOR CARPI ULNARIS

Origo = lähtökohta

 • Epicondylus Lateralis Humeri (olkaluun ulompi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

 • Basis Os Metacarpalis 5 (5. kämmenluun tyvi)

Funktio = toiminto

 • Ranteen dorsaaliflexio
 • Ranteen ulnaariflexio

EXTENSOR CARPI ULNARIS
(ranteen kyynärluun puoleinen ojentajalihas)