LANTION LIHAKSETILIOPSOAS

Lihas koostuu kolmesta erillistä lihaksesta
(Psoas Major, Iliacus & Psoas Minor).
Katso lisätietoa alta.


ILIOPSOAS (lannesuoliluulihas)


PSOAS MAJOR

Origo = lähtökohta

 • TH12 – L4 nikamien Corpusosat (runko-osat)
 • L1 – L4 Costal Processus (kylkiluuhaarake)

Insertio = kiinnityskohta

 • Trochanter Minor Femoris

Funktio = toiminto

 • Reiden ja lanneselän flexio (koukistus)
 • Reiden ulkorotaatio (kierto)
 • Reiden adductio (lähennys)

PSOAS MAJOR (suuri lannelihas)ILIACUS

Origo = lähtökohta

 • Fossa Iliaca (suoliluun pinta)

Insertio = kiinnityskohta

 • Trochanter Minor Femoris (pieni sarvennoinen)

Funktio = toiminto

 • Lonkkanivelen koukistaja
 • Reiden ulkorotaatio (kierto)
 • Reiden adductio (lähennys)

ILIACUS (suoliluulihas)

 PSOAS MINOR

Origo = lähtökohta

 • TH12 – L1 nikamien Corpus-osat

Insertio = kiinnityskohta

 • Fascia Iliaca (suoliluun peiitinkalvo)

Funktio = toiminto

 • Lanneselän flexio

Huom! Lihas on alle 50% ihmisistä.

PSOAS MINOR (pieni lannelihas)GLUTEUS MAXIMUS

Origo = lähtökohta

 • Ala Ossis Ilii (suoliluun siipi)
 • Os Sacrum (ristiluu)
 • Os Coccygis (häntäluu)
 • Lig. Sacrotuberale (ristiluun istuinkyhmyside)

Insertio = kiinnityskohta

 • Tractus iliotibialis (suoliluun sääriside)
 • Tuberositas Glutea (pakaralihaksen kyhmy)

Funktio = toiminto

 • Lonkkanivelen extensio (ojennus)
 • Lonkkanivelen ulkorotaatio
 • Lonkkanivelen abductio (loitonnus)
 • Lonkkanivelen adductio (lähennys)

GLUTEUS MAXIMUS (iso pakaralihas)GLUTEUS MEDIUS

Origo = lähtökohta

 • Facies Glutealis (suoliluun takapinta)

Insertio = kiinnityskohta

 • Trochanter Major Femoris (iso sarvennoinen)

Funktio = toiminto

 • Lonkkanivelen extensio (ojennus)
 • Lonkkanivelen ulkorotaatio
 • Lonkkanivelen sisärotaatio
 • Lonkkanivelen abductio (loitonnus)
 • Lonkkanivelen flexio (koukistus)

GLUTEUS MEDIUS (keskimmäinen pakaralihas)GLUTEUS MINIMUS

Origo = lähtökohta

 • Facies Glutealis Linea Glutea Anteriorin ja Inferiorin välissä
  (etumainen ja alimmainen pakaralinja)

Insertio = kiinnityskohta

 • Trochanter Major Femoris (iso sarvennoinen)

Funktio = toiminto

 • Lonkkanivelen extensio - takaosa (ojennus)
 • Lonkkanivelen ulkorotaatio
 • Lonkkanivelen sisärotaatio
 • Lonkkanivelen abductio (loitonnus)
 • Lonkkanivelen flexio - etuosa (koukistus)

GLUTEUS MINIMUS (pieni pakaralihas)TENSOR FASCIA LATAE

Origo = lähtökohta

 • Spina Iliaca Anterior Superior (suoliluun etumainen ylempi kärki)

Insertio = kiinnityskohta

 • Tractus Iliotibialis (suoliluun sääriside)

Funktio = toiminto

 • Lonkkanivelen flexio
 • Lonkkanivelen abduktio
 • Lonkkanivelen sisärotaatio
 • Polven ojennus
 • Fascia Laaten (peitinkalvo) jännittäjä

TENSOR FASCIA LATAE (sidepeitteen jännittäjälihas)