OLKAVARREN LIHAKSETCORACOBRACHIALIS

Origo = lähtökohta

 • Processus Coracoideus (korppilisäke)

Insertio = kiinnityskohta

 • Pars Medialis Humeri (Olkaluun keskiosa)

Funktio = toiminto

 • Olkanivelen flexio

CORACOBRACHIALIS (korppiolkalihas)BICEPS BRACHII

Origo = lähtökohta

 • Caput longum = Pitkäpää: Tuberculum Supraglenoidale
  (olkanivelen nivelkuopan ylempi kyhmy)
 • Caput breve = Lyhytpää: Processus Coracoideus
  (korppilisäke)

Insertio = kiinnityskohta

 • Tuberositas Radii (värttinäluun kyhmy)

Funktio = toiminto

 • Kyynärnivelen flexio
 • Kyynärnivelen supinaatio (ulkokierto)
 • Caput longum: olkanivelen abduktio
 • Caput breve: olkanivelen flexio

BICEPS BRACHII (kaksipäinen hauislihas)BRACHIALIS

Origo = lähtökohta

 • Par Anterior Humerii (olkaluun etupinta)

Insertio = kiinnityskohta

 • Tuberositas Ulnae (kyynärluun kyhmy)

Funktio = toiminto

 • Kyynärnivelen flexio

BRACHIALIS (olkalihas)TRICEPS BRACHII

Origo = lähtökohta

 • Caput longum: Tuberculum Infraglenoidale Scapulae
  (olkaluun nivelkuopan alempi kyhmy)
 • Caput laterale: Pars Posterior & Superior Humerii
  (olkaluun taka- ja yläosa)
 • Caput Mediale: Facies Posterior Humerii
  (olkaluun takapinta)

Insertio = kiinnityskohta

 • Olecranon (kyynärlisäke)

Funktio = toiminto

 • Kyynärnivelen extensio
 • Caput Longum: olkavarren adduktio ja extensio

TRICEPS BRACHII
(kolmipäinen olkalihas)ANCONEUS

Origo = lähtökohta

 • Epicondylus Lateralis Humeri (olkaluun ulompi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

 • Facies Posterior Ulnae (kyynärluun takapinta)

Funktio = toiminto

 • Kyynärnivelen extensio

ANCONEUS (kolmikulmainen lihas)