RINTAKEHÄN LIHAKSET


PECTORALIS MAJOR

Origo = lähtökohta

Pars Clavicularis = Solisluuosa:

 • Clavicula (solisluu)

Pars Sternocostalis = Rintalastakylkiluu- osa:

 • Sterniumin Manubrium (rintalastan kädensija)
 • Sterniumin Corpusosa (rintalastan runko-osa)

Pars Abdominalis = Vatsaosa:

 • Rectus-tuppi (suoran vatsalihaksen jännetuppi)

Insertio = kiinnityskohta

 • Crista Tuberculi Majoris Humeri (iso olkakyhmyn harju)

Funktio = toiminto

 • Olkanivelen adduktio
 • Olkanivelen flexio
 • Olkanivelen sisärotaatio

PECTORALIS MAJOR (iso rintalihas)PECTORALIS MINOR

Origo = lähtökohta

 • 3 – 5 Costae (kylkiluu)

Insertio = kiinnityskohta

 • Processus Coracoideus (korppilisäke)

Funktio = toiminto

 • Vetää lapaluuta alaspäin (depressio)
 • Sisäänhengityksen apulihas
 • Olkanivelen sisärotaatio

PECTORALIS MINOR (pieni rintalihas)SERRATUS ANTERIOR

Origo = lähtökohta

Pars Superior =Yläosa:

 • 1 – 2 Costae

Pars Media = Keskiosa:

 • 2 – 4 Costae

Pars Inferior = Alaosa:

 • 5 – 9 Costae

Insertio = kiinnityskohta

Pars Superior =Yläosa:

 • Angulus Superior Scapulae

Pars Media = Keskiosa:

 • Margo Medialis Scapulae

Pars Inferior = Alaosa:

 • Anglus Inferior Scapulae (lapaluun alakulma)

Funktio = toiminto

 • Sitoo lapaluun kylkiluihin
 • Sisäänhengityksen apulihas

SERRATUS ANTERIOR (etummainen sahalihas)