PAKARAN JA LANTION TRIGGERPISTEET


Rasti näyttää lihaksen triggerpisteen ja punainen sen aiheuttaman kipualueen.

   

Psoas

Psoas


 

Psoas

Piriformis


   

Piriformis

Gluteus Maximus


   

Gluteus Maximus

Gluteus Maximus


   

Gluteus Medius

Gluteus Medius


   

Gluteus Medius

Gluteus Minimus


 

Gluteus Minimus