REIDEN TRIGGERPISTEET


Rasti näyttää lihaksen triggerpisteen ja punainen sen aiheuttaman kipualueen.

   

Adductor Longus

Adductor Magnus


   

Vastus Lateralis

Vastus Lateralis


   

Vastus Lateralis

Vastus Medialis


   

Biceps Femoris

Biceps Femoris


 

Semitendinosus